FOTOĞRAFLAR

AÇIKOCAKLAR

SOMA AÇIKOCAKLAR

Eynez Açık Ocak

Kısrakdere Açık Ocak

Sarıkaya (Telsiz)

Elmalı

DENİŞ AÇIK OCAKLAR

Dedetaşı C Panosu

Deniş 1/A

Deniş Bunker

YERALTI

LAVVAR
Dereköy Lavvar

Dereköy Kantarlar

ATÖLYELER
Işıklar Atölye

Cenkyeri Atölye

Deniş Atölye

LABORATUVAR

İSTASYON VAGON YÜKLEME

TRİJEN