SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

 

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP( Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

 

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

1-

21350 ÖĞÜN HAZIR YEMEK ALIMI, DAĞITIMI VE DAĞITIM SONRASI HİZMETİ ALIMI İŞİ

Ş. BEDELİ:125,00 TL

2017/52735

2017-185

28.02.2017

14:00

365 GÜN

A.SEZER

2-

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 550.000 ton kömürün Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

Ş. BEDELİ:100,00 TL

2017/57959

2017/179

01.03.2017

14:00

120 gün

S.IŞIK

3-

Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 30.000 ton kömürün, İstasyon vagon tesislerinin stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi

Ş. BEDELİ:100,00 TL

2017/61983

2017/193

02.03.2017 14:00

180 gün

C.DÖNMEZ TURGUT

4-

 

Müessese müdürlüğümüze ait tüm makinaların ve kantarların her türlü tamir ve bakım işlerinin yaptırılması işi

Ş.BEDELİ: 300,00 TL

Posta ile :   320,00 TL

 

 

 

 

2017/61328

 

 

 

 

2017/257

 

 

 

 

23/03/2017 saat:14:00

 

 

 

 

730 gün

 

 

 

 

S URAN

5-

İstasyon Vagon Yükleme Tesisine getirilecek olan 350.400 ton torba kömürün kamyonlardan indirilmesi ve vagonlara yüklenmesi, istiflenmesi, branda hazırlanması ve raylı sistemlerle işçilik hizmet alım işi.

Ş.BEDELİ: 150,00 TL

2017/64257

2017/208

02.03.2017

15:00

365 gün

Ö.AKALIN

 

6-

ELİ Müessese Müdürlüğüne ait Kriblaj tesislerinin çalıştırılması işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2017/44602

2017-0127

21.02.2017

Saat:14:00

 

365 gün

 

S URAN

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2016 © ELİ