SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAK KURUMUMUZ ANKARA VE İZMİR İLLERİNDEKİ İLGİLİ BÜROLAR İLE E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1-

2 Adet (1 Adet Periyodik Bakım Aracı-1 Adet Periyodik Bakım Kamyoneti i Alımı)

105499

2014-1587

22.09.2014 -14.oo

60 Gün

İlyas IŞLAK

2-

80 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

105502

2014-1588

23.09.2014 - 14.oo

180 Gün

Cemal ASLAN

3-

19 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

105504

2014-1589

24.09.2014 - 14.oo

180 Gün

Selaaddin KEÇELİ

4-

3 Adet Komple Su Tulumbası Alımı

105509

2014-1590

25.09.2014 – 14.oo

180 Gün

Hasan KALEM

5-

9 Kalem İş Makinelerine Turbo Alımı

105511

2014-1591

26.09.2014 - 15.oo

120 Gün

Ejder PEKTAŞ

6-

1 Kalem Dökme Madeni Yağ Alımı (Süper Sarj SAE 30)

113411

2014-1702

29.09.2014 -14.oo

270 Gün

Hasan KALEM

7-

40 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

113413

2014-1703

30.09.2014 - 14.oo

180 Gün

Ejder PEKTAŞ

8-

4 Kalem Komatsu Kamyonlara Kabin Sağ ve Sol Tabla Alımı

119479

2014-1770

13.10.2014 -14.oo

90 Gün

Ejder PEKTAŞ

9-

22 Kalem Yangın Söndürme Cihazları Dolumu ve Yedek Malzeme Alımı

119484

2014-1771

13.10.2014 - 15.oo

365 Gün

Hasan KALEM

10-

4 Kalem Kullanım Dışı (Troley Tüvenan Nakil Servisi Malzemesi) SATIŞI

-------

2014-1704

14.10.2014 - 14.oo

30 Gün

Cemal ASLAN

11-

23 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

119487

2014-1772

14.10.2014 - 15.oo

180 Gün

Selaaddin KEÇELİ

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı (1102 nolu odadan),Ankara ve TKİ İrtibat Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4  Bornova / İzmir     (Tel:0 232 339 2671) adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:    Ankara ve İzmir dışında bulunan firmalar aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

1-

Müessese müdürlüğümüze bağlı iş sahalarında çalıştırılmak üzere bir adet 4550 saatlik lastik tekerlekli yükleyici kiralama hizmet alım işi

ŞARTNAME BEDELİ:100,00 TL

2014-118693

2014-1764

09/10/2014

Saat:14:00

350 gün

A.SEZER

 

 

 

2-

Arsa karşılığı inşaat yapım işi Ş BEDELİ:1.000,00 TL

2014/1517

27/10/2014

Saat:14:00

 

 

 

 

1095 gün

 

 

 

 

 

G.YILDIRIM

 

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2014 © ELİ