KIZILBEY VD.  8 7 9   0 0 3   0 9 0 4

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

1 Adet CHN Tayin Cihazı Alımı

 ŞARTNAME BEDELİ  :

60,00 TL

173898

2018-0578

30.04.2018-14.00

90 Gün

Mustafa ARIK

2

1 Kalem Rulman Alımı ŞARTNAME BEDELİ  :

60,00 TL

173912

2018-0579

30.04.2018-15.00

90 Gün

İlhami ÖZTÜRK

3

1 Kalem Dökme Madeni Yağ Alımı

ŞARTNAME BEDELİ  :

60,00 TL

199707

2018-0652

03.05.2018-15.00

365 Gün

Hasan KALEM

 

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP( Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

 

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

İşletme Müdürlüğümüze ait İstasyon Vagon Yükleme Tesislerinin 8 kişi ile çalıştırılması işi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

 

2018/167560

2018-556

26.04.2018

14:00

12 ay

A.SEZER

2-

Dereköy Lavvar Tesisi Ürün Silolarından Stok Sahalarına 2.100.000 ton kömür taşınması ve boşaltılması işi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

 

2018/168674

2018/563

27.04.2018

15:00

300 gün

C.D.TURGUT

3-

E.L.İ Müdürlüğü Cenkyeri Yol Güzergahının Finişerle Sıcak asfalt Yapılması İşi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

 

2018/174749

2018/611

17.05.2018

30 Gün

S.IŞIK

4-

ELİ Dereköy Kömür Torbalama Tesisi Çatı Tadilatı Yapım İşi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

 

 

2018/172193

2018/623

07.05.2018

75 Gün

A.SEZER

5-

Deniş Bunker stok sahasından, 800.000 tonu STSEÜAŞ bant kantarlarında, 200.000 tonu ELİ Müdürlüğüne ait yer kantarlarında tartılmak suretiyle Soma Termik Santrali Elektrik Üretim Anonim Şirketine (STSEÜAŞ) ait Deniş Bant Bunkerlerine toplam 1.000.000 ton kömürün yükleme,nakliye ve boşaltılması işi.

Ş.BEDELİ: 150,00 TL

2018/187775

2018/612

08.05.2018

14:30

200 gün

Ö.AKALIN

6-

Deniş 1 /A Panosundan 650.000 ton kömürün STSEÜAŞ Bant Bunkerine, Krible Tesisine veya Bunker Stok Sahasına yüklenip taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ:150,00 TL      

 

 

2018/187400

 

 

2018/610

 

 

08.05.2018

Saat:14:00

 

 

 

 100 gün

 

 

 

S URAN

7-

ELİ Müdürlüğü Personel Nakli Hizmet Alımı işi

Ş. BEDELİ:400,00 TL

2018/143971

2018/521

03.05.2018

14:00

365 gün

S.IŞIK

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2017 © ELİ