SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

74 Kalem Muhtelif Filtre Alımı.

247862

2016-1187

21.07.2016-14.00

90 Gün

Selaaddin KEÇELİ

2

1 Adet Teleskobik Bomlu Hidrolik Platform Alımı

247881

2016-1188

21.07.2016-15.00

120 Gün

Ejder PEKTAŞ

3

59 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

247902

2016-1189

21.07.2016-15.30

120 Gün

Hasan KALEM

 

 

  

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

1-

Müessesemiz ihtiyacına binaen “Eynez Açıkocak Panosundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi.

Ş.BEDELİ: 100,00 TL

2016/189745

2016/942

15.06.2016

14:00

150 gün

Ö.AKALIN

2-

Işıklar Panosundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2016/190088

2016/936

15.06.2016

15:00

120 gün

S IŞIK

 

 

3-

Eynez stok sahası ile İstasyon Kömür Torbalma sahasının Finişerle sıcak asfalt yapılması işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2016/192474

2016/982

20.06.2016

14:00

60 gün

A.SEZER

4-

Kuzey Kısrakdere Telsiz Panosu Lavvarlık Kömür Stoklarından 150.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine Veya Stoğuna Taşınması ve Boşaltılması işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2016/208244

2016/1018

27.06.2016 14:00

150 gün

S. IŞIK

5-

E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü TRİJEN Tesislerini, 15 kişi 180 gün süreyle montaj, devreye alma tamir bakım ve komple çalıştırma işi.

Ş.BEDELİ:100,00 TL

2016/202674

2016/994

24.06.2016

14:00

180 gün

Ö.AKALIN

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2016 © ELİ