SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

7. Kalem Kışlık Giyimi Alımı

ŞARTNAME: 100,00 TL

115621

2016-0701

26.05.2016-14.00

45 Gün

İLHAMİ ÖZTÜRK

2

99 Kalem BMC Fatih ve Ford Cargo Kamyonlara Yedek Alımı

151504

2016-0783

25.05.2016-14.00

90 Gün

İLYAS IŞLAK

3

85 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

151515

2016-0784

25.05.2016-15.00

120 Gün

HASAN KALEM

4

212 Kalem Hizmet Dışı (İhtiyaç Fazlası) Briket Tesisi Malzemesi SATIŞI

------

2016-0785

25.05.2016-16.00

30 Gün

EJDER PEKTAŞ

5

82 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

177860

2016-0885

08.06.2016-14.00

120 Gün

SELEAADDİN KEÇELİ

6

9.Kalem Sivil Savunma Teçhizat Alımı

(1adet Kaldırma yastığı seti, 1 adet Göçük altı görüntülenme kamerası ve karof, 1 adet Dinleme canlı tespit cihazı, 1 adet Prt kitparatech manuel, 1 adet Makaralı kurtarma seti, 1 adet Sepet tipi sedye, 2 adet Kaşık faraş sedye 1 adet Çoklu gaz ölçme cihazı 1adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği

177862

2016-0886

08.06.2016-15.00

45 Gün

İLYAS IŞLAK

7

3.Kalem Polipropilen Branda Alımı

177863

2016-0887

08.06.2016-16.00

45 Gün

EJDER PEKTAŞ

 

 

  

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

 

1-

ELİ ait arsa karşılığı; konut, idari bina, lokal, mono blok beton köşk,     kazan dairesi, su deposu, güvenlik binaları, çevre peyzajı, açık ve kapalı menfez ile altyapı inşaatı yaptırılması işi

Ş BEDELİ:1.000,00 TL

     -------

2016/595

03.06.2016
Saat: 14:00

 

 

 

 

 

1095 gün

 

 

 

 

 

G YILDIRIM

2-

Değerlendirme Şube Müdürlüğüne bağlı tesislerden ve stok sahalarından 30.000 ton kömürün istasyon vagon ve G Noktasındaki stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi. 

Ş BEDELİ:100,00 TL

2016/161183

2016/816

26.05.2016 Saat:15:00

 

 

 

 

 

100 gün

 

 

 

 

 

S URAN

 

3-

Dereköy Sıra Yazım Kamyon Park Sahası ve Cenkyeri Atölye Yol Güzergahı Finişer İle Sıcak Asfalt yapımı işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2016/158387

2016/827

30.05.2016

Saat:14:00

 

 

 

30 gün

 

 

 

S IŞIK

4-

Işıklar Yer altı Karo Sah.(Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 250.000 ton köm.yük.Soma B Termik Sant.1-4 ve 5-6 üni.kamyon bunkerlerine veya stok sah.taş.ve boş.hizmet alımı işi.

Ş.BEDELİ: 100,00 TL

2016/159918

2016/813

24.05.2016

Saat:14:00

250 gün

Ö.AKALIN

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2016 © ELİ