SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

212 Kalem Hizmet Dışı Briket Tesisi Malzemesi SATIŞI

-----

2016-1324

17.08.2016-14.00

30 Gün

İlhami ÖZTÜRK

2

104 Adet Araç Takip Sistemi Alımı

282923

2016-1325

17.08.2016-14.30

30 Gün

Ejder PEKTAŞ

3

6 Kalem Tavan Vinci Alımı

282941

2016-1326

17.08.2016-15.00

45 Gün

Hasan KALEM

4

9 Kalem Sivil Savunma Teçhizatı Alımı. ( 1Adet Kaldırma yastığı seti, 1 Adet Göçük altı görüntülenme kamerası ve karof, 1 Adet Dinleme canlı tespit cihazı, 1 Adet Prt kitparatech manuel, 1 Adet Makaralı kurtarma seti, 1 Adet Sepet tipi sedye, 2 Adet Kaşık faraş sedye 1 Adet Çoklu gaz ölçme cihazı 1Adet Çok amaçlı fırlatma tüfeği)

282989

2016-1327

17.08.2016-15.30

45 Gün

İlyas IŞLAK

 

 

  

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

1-

3 Adet 380 metre karaotlu sondaj yapım işi ve bu kuyulara inklimotre boruları indirilerek çimento ve bentonit karışımı malzeme ile tesis edilmesi

Şartname bedeli 150,00TL

2016/263911

2016-1269

01.08.2016

Saat:14:00

45 gün

A.SEZER

2-

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı stok sahalarından 525.000 ton kömürün Soma B Termik Santralı 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi.

Şartname Bedeli:100,00TL

2016/264261

2016-1255

03.08.2016

Saat:14:00

120 gün

A.SEZER

 

3-

SEAŞ (1-4 veya 5-6 Üniteleri) Kömür Hazırlama Sahasındaki taş atıkların, kepçeyle yüklenmesi, Yırca döküm sahasına taşınması ve boşaltılması işi

Şartname Bedeli:100,00 TL

 

 

 

 

2016/266604

 

 

 

 

2016/1262

 

 

 

 

03.08.2016 Saat:15:00

 

 

 

 

 

100 gün

 

 

 

 

 

C D TURGUT

 
4
-

Turgutalp Sosyal Tesisleri Aile ve Bekar Misafirhanesi Dış Cephe Boyası, Çatı İzolasyonu ve Basketbol Sahası Yapılması İşi

Şartname Bedeli:100,00 TL

 

2016/264232

 

2016-1265

 

04/08/2016 saat:14:00

 

 

90 gün

 

 

S URAN

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2016 © ELİ