KIZILBEY VD.  8 7 9   0 0 3   0 9 0 4

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1-

46 Kalem Muhtelif Filtre Alımı

587835

2017-2092

05.12.2017-14.00

90 Gün

Mustafa ARIK

2-

10 Kalem Dısc Pleyt Alımı

587871

2017-2093

05.12.2017-15.00

90 Gün

Ejder PEKTAŞ

 

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlrın şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP( Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

 

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

 

1-

Işıklar B Termik stoğundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik Santrali 1-4(Yırca veya Balcı Kapısı) ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi

Ş.BEDELİ:150,00 TL

 

2017/534196

2017/1928

15/11/2017 saat:14:00

150 gün

S URAN

2-

Kamyonlara,MalzemeYükleme,İndirme, Branda Örtme, dikme, vb. işlerde işçi çalıştırılması hizmeti alım işi Ş.BEDELİ: 150,00 TL

2017/542396

 2017/1952

16.11.2017 14:00

365 gün

S.IŞIK

3-

Deniş 1/A Panosundan 650.000 ton kömürün STSEÜAŞ Bant Bunkerine, Krible Tesisine veya Bunker stok sahasına yüklenip taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ:150,00 TL

2017-560718 2017-2007

23.11.2017

Saat:14:00

365 GÜN A.SEZER

 

4-

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 400.000 ton kömürün  Soma B Termik Santrali 1-4(Yırca Kapı) ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ:150,00 TL

2017/569993

2017/2048

29/11/2017 saat:14:00

100 gün

S.URAN

 

5-

Eynez Açıkocak Panosundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ:150,00 TL

2017-558249

2017-2000

22.11.2017

Saat:14:00

150 GÜN

C.D.TURGUT

6-

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarında bir adet lastik tekerlekli yükleyici saatlik kiralama ve çalıştırma işi.

Ş.BEDELİ: 150,00 TL

2017/578587

2017/2062

30.11.2017

14:00

364 gün

Ö.AKALIN

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2017 © ELİ