SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1-

Komatsu Kamyonlara 1 Kalem (10 Adet ) Fren ve Şanzıman Yağ Soğutucu Alımı

59705

2015-0970

02.06.2015 -14.oo

120 Gün

Hasan KALEM

2-

Komatsu Kamyonlara 1 Kalem    ( 10 Adet Gear Assy) alımı

59706

2015-0971

02.06.2015-15.oo

180 Gün

Hasan KALEM

 

 

  

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

 

 

1-

Işıklar B Termik stoğundan 300.000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik santralı 1-4 ve 5-6 üniteleri kamyon bunkerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

 

2015/44397

2015/744

30.04.2015

Saat:14:00

 

 

 

 

150 gün

 

 

 

 

S URAN

2-

TRIJEN-“Biyokütle ve

Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Sistemi” Pilot Tesisi, Montaj, Devreye Alma, Tamir Bakım ve Çalıştırma hizmeti alım işi

Ş. BEDELİ:100,00 TL

2015/44778

2015/747

28.04.2015

Saat:14:00

 

 

92 gün

 

 

C.DÖNMEZ      TURGUT

3-

Özel Güvenlik hizmeti alımı işi

Ş BEDELİ: 500,00 TL

POSTA İLE: 515,00 TL

2015/27342

2015/607

07.05.2015

Saat:14:00

865 gün

C.DÖNMEZ TURGUT

4-

Müessese Müdürlüğü Deniş Lavvar tesisi ve civarından SEAŞ Balcı kapısındaki 1-4 üniteleri besleme silosuna 100.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması Hizmet alımı işi

Ş.BEDELİ:100,00 TL

2015-48444

2015-797

04.05.2015

Saat:14:00

50 gün

A.SEZER

 

5-

Müessesemize bağlı iş yerlerindeki ısı merkezlerinin çalıştırılması işi

Ş.BEDELİ:100,00 TL

2015-47889

2015-790

08.05.2015

Saat:15:00

549 gün

S Işık

6-

ELİ Müesesesei Müdürlüğü bünyesinde 238 adet ağır iş makinesi ve ağır iş kamyonlarında bulunan klimaların arıza, montaj ve parça değişimi hizmet alımı işi.

2015-54862

2015-908

22.05.2015

Saat:14.00

730 gün

Ö.AKALIN

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2014 © ELİ