SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

2 Kalem Fıçılı Açık ve Kapalı Sistem Dişli Madeni Yağ Alımı

375379

2016-1661

19.10.2016-14.00

120 Gün

İlhami ÖZTÜRK

2

93 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

375392

2016-1662

19.10.2016-15.00

120 Gün

İlyas IŞLAK

 

3

Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar Tesislerinde ve Stok Sahalarında (gerektiğinde Müessesemizin diğer iş yerlerinde) ürün(kömür, termik nitelikli ürünler, bant altlarında biriken kömürler vb.) yüklenmesi, stokların yükseltilmesi ve düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması ve buna benzer işlerinin kira bedeli karşılığında lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması işi.

Ş.BEDELİ: 100,00 TL

2016/351112

2016/1580

22.09.2016

14:00

300 GÜN

Ö.AKALIN

 

4

POLİ PROPİLEN (PP) KÖMÜR AMBALAJ TORBALARININ AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE GÖRE GERİ KAZANIMLARININ YAPILARAK BİLDİRİMLERİNİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA YAPILMASI İŞİ

Ş.BEDELİ: 100,00 TL

 

 

 

2016/342673

 

 

 

2016/1584

 

 

 

26.09.2016

Saat:14:00

   50 GÜN

S URAN

5

10 Kalem Muhtelif İş Makinelerine TURBO Alımı

358588

2016-1605

27.09.2016-14.00

90 Gün

İlyas IŞLAK

6

9 Adet Lastik Tekerlekli Konteynır Alımı

358602

2016-1606

27.09.2016-14.30

60 Gün

Ejder PEKTAŞ

7

2 Adet Seyyar Kaynak Makinesi Alımı

358619

2016-1607

27.09.2016-15.00

90 Gün

Hasan KALEM

 

 

  

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

1-

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı stok sahalarından İdare ve Piyasa kamyonlarına 2.200.000 ton kömürün yüklenmesi işi.

Ş.BEDELİ: 100,00 TL

2016/368155

2016-1637

29.09.2016

Saat:14:00

360 gün

A.SEZER

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2016 © ELİ