SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAK KURUMUMUZ ANKARA VE İZMİR İLLERİNDEKİ İLGİLİ BÜROLAR İLE E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1-

7 Kalem Yazlık Giyim Alımı

ŞARTNAME: 100 TL POSTA İLE: 110 TL

31486

2014-0615

07.05.2014-14.oo

45 Gün

İlyas IŞLAK

2-

2 Kalem Emniyetli Tip Ayakkabı vr Emniyetli Tip Bot Alımı

ŞARTNAME: 100 TL POSTA İLE: 110 TL

13425

2014-0626

05.05.2014-14.oo

30 Gün

İlhami ÖZTÜRK

3-

2 Kalem Açık ve Kapalı Sisitem Dişli Madeni Yağ Alımı

37874

2014-0627

28.04.2017-14.oo

120 Gün

İlhami ÖZTÜRK

4-

22 Kalem Sanayi Gazları Dolumu

37876

2014-0628

29.04.2014-14.oo

365 Gün

Ejder PEKTAŞ

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı (1102 nolu odadan),Ankara ve TKİ İrtibat Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4  Bornova / İzmir     (Tel:0 232 339 2671) adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:    Ankara ve İzmir dışında bulunan firmalar aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

TESLİM SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

 

5-

Personel nakli hizmet alımı işi

Ş BEDELİ:   300,00 TL

POSTA İLE:310,00 TL

 

2014/29544

 

2014/497

 

21.04.2014

Saat:14:00

 

365 gün

 

S IŞIK

6-

17.775 saat üzerinden Üç adet Lastik tekerlekli yükleyici kiralama ve çalıştırma işi

2014/43714

2014–737

06.05.2014 14:00

395gün

HAYRETTİN BERŞE

7-

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından İdare ve Piyasa kamyonlarına 1.500.000 ton kömür yüklenmesi hizmet alımı işi

2014/43400

2014–735

09.05.2014 14:00

360 gün

ARZU SEZER

8-

ELİ Müessese Müdürlüğüne bağlı ısı merkezlerin(yazın 50 kişi kışın 99 kişi) çalıştırılması hizmet alımı işi

2014/43435

2014–734

12.05.2014 14:00

365gün

HÜLYA ÖZDEMİR

 

 

 

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2014 © ELİ