KIZILBEY VD.  8 7 9   0 0 3   0 9 0 4

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1-

7 KALEM KIŞLIK GİYİM ALIMI

ŞARTNAME BEDELİ:

150,00 TL

POSTA İLE:

170,00 TL

240560

2018-0855

28.06.2018-14.00

45 Gün

İlhami ÖZTÜRK

2

226- KALEM HIZMET DIŞI MALZEME SATIŞI

(KSS1107-IIMODELKAWASAKİ MARKA YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ)

ŞARTNAME BEDELİ

60,00 TL

 

2018-0876

26.06.2018-14.00

30 Gün

İlyas IŞLAK

3

1 Adet Hidrolik Boru Bükme Makinesi Alımı

ŞARTNAME BEDELİ

60,00 TL

277417

2018-0877

26.06.2018-14.30

60 Gün

İlyas IŞLAK

4

42 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

ŞARTNAME BEDELİ

60,00 TL

277428

2018-0878

26.06.2018-15.00

120 Gün

Hasan KALEM

5

1 Adet CNC Torna Tezgâhı Alımı

ŞARTNAME BEDELİ

60,00 TL

277436

2018-0879

26.06.2018-15.30

120 Gün

Mustafa ARIK

1 Adet Seyyar Kompresör Alımı

ŞARTNAME BEDELİ

60,00 TL

277452

2018-0880

26.06.2018-16.00

60 Gün

Mustafa ARIK

7

5- KALEM HIZMET DIŞI MALZEME SATIŞI

(3 Adet 191 M Model Elektrikli Marion- 2 Adet 2100BLE Model P&H Marka.)

ŞARTNAME BEDELİ:

60,00 TL

 

 

2018-0781

12.06.2018-14.00

30 Gün

İlhami ÖZTÜRK

 

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP( Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

 

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1-

ELİ Müdürlüğü Trijen Tesisini montaj,devreye alma,tamir bakım ve komple çalıştırma hizmet alım işi.

Ş.BEDELİ: 150,00 TL

2018/289177

2018/924

19.06.2018

14:00

6 ay

Ö.AKALIN

2-

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne ait Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde kömür torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi işidir

Ş.BEDELİ: 150,00 TL

2018/303020

2018-965

27.06.2018

14:00

270 GÜN

Ö.AKALIN

3-

Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve civarındaki stoklardan 40.000 ton kömürün, İstasyon vagon tesislerinin stoklama bölgesine taşınması ve boşaltılması işi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

 

 

2018/255260

2018/821

12.06.2018

15:00

180 gün

C.D.TURGUT

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2017 © ELİ