SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAK KURUMUMUZ ANKARA VE İZMİR İLLERİNDEKİ İLGİLİ BÜROLAR İLE E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

2 Kalem Polietilen Boru ve Flanş Adaptörü Alımı

82234

2014-1348

06.08.2014 – 14.oo

30 Gün

Cemal ASLAN

2

69 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

93782

2014 -1476

01.09.2014 -14.oo

180 Gün

İlyas IŞLAK

3

8 Kalem Mutelif İş Makinelerine Silindir Yedeği Alımı

93785

2014 - 1477

02.09.2014 - 14.oo

120 Gün

Cemal ASLAN

4

4 Kalem Komatsu Kamyonlara Kabin Sağ ve Sol Tabla Alımı

93787

2014 - 1478

03.09.2014 - 14.oo

90 Gün

Ejder PEKTAŞ

5

13 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

93790

2014 -1479

04.09.2014 – 14.oo

120 Gün

Selaaddin KEÇELİ

6

22Kalem YSC Dolumu ve Yedek Malzemeleri alımı

93794

2014 -1480

08.09.2014 - 14.oo

365 Gün

Hasan KALEM

7

3 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

93796

2014 -1481

09.09.2014 - 14.oo

180 Gün

İlhami ÖZTÜRK

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı (1102 nolu odadan),Ankara ve TKİ İrtibat Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4  Bornova / İzmir     (Tel:0 232 339 2671) adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:    Ankara ve İzmir dışında bulunan firmalar aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

TESLİM SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

8-

Kuzey Kısrakdere Telsiz Panosu civarındaki stoklardan 250.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 5-6 Üniteleri kamyon bunkerlerine veya stok sahalarına taşınması ve boşaltılması işi

Ş.Bedeli : 100 TL

Posta ile : 110 TL

2014/84296

2014/1368

07.08.2014

14:00

250

Ttakvim günü

    Hülya ÖZDEMİR

 

 

 

9-

Eynez Yer altı  Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 450.000 ton kömürün Soma B Termik santralı 1-4, yırca kapı ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2014/93855

2014/1484

27/08/2014

Saat:14:00

 

 

 

 

90 gün

 

 

 

 

 

S URAN

 

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2014 © ELİ