SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1-

7 Kalem Teknik Gaz Alımı

29559

2015-0495

02.04.2015 -14.oo

300 Gün

İLYAS IŞLAK

2-

1 Adet Beton Köşk Alımı

29561

2015-0496

02.04.2015-14.30

60 Gün

EJDER PEKTAŞ

3-

63 Kalem Rulman Alımı

29562

2015-0497

02.04.2015-15.oo

30 Gün

SELAADDİN KEÇELİ

4-

2.Adet (1 Adet Periyodik Bakım Kamyonu ve 1 Adet Bakım Aracı) Alımı

29563

2015-0498

02.04.2015-16.oo

60 Gün

İLHAMİ ÖZTÜRK

5-

160Ton (Aylık 20 şer ton)  II Kategori Atık Yağ   SATIŞI

-------

2015-0499

09.04.2015-14.oo

365 Gün

HASAN KALEM

 

 

  

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

 

7-

615 adet GSM hattı ile Cenkyeri, Deniş ve Soma Açık ocaklar ile Müessesemiz ve Müessesemize ait diğer iş yerlerimizde telefon haberleşmesi işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2015/26934

2015/471

24.03.2015

Saat:14:00

1095 gün

A.SEZER

8-

 

ELİ Müessesesei Müdürlüğüne ait Kriblaj tesislerinin çalıştırılması işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2015/26730

2015/454

23.03.2015

Saat:14:00

366 gün

C DÖNMEZ TURGUT

9-

 

Deniş İstihsal Şube Müdürlüğüne bağlı panolardan 1.400.000 ton kömürün yüklenip; Deniş Lavvar Tesisine, SEAŞ Bant Bunkerine, Krible Tesisine veya Bunker Stok Sahasına taşınması ve boşaltılması işi

Ş BEDELİ: 100,00 TL

2015/27645

2015/484

25.03.2015

Saat:14:00

200 gün

S IŞIK

10-

Hafif Vasıta Park Sahasında Bulunan Araçların kullandırılması için ŞOFÖRLÜK Hizmet alımı işi

Ş BEDELİ: 100,00 TL

2015/33218

2015/566

08.04.2015

Saat:14:00

1096 gün

A.SEZER

11-

Personel Taşıma İhalesi.

Ş BEDELİ: 400,00 TL

POSTA İLE: 420,00 TL

2015/24151

2015/488

16.04.2015

Saat:14:00

365 gün

Ö.AKALIN

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2014 © ELİ