SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

45 Kalem Muhtelif Filtre Alımı

509207

2016-2088

13.12.2016-14.00

90 Gün

Selaaddin KEÇELİ

2

25 Adet Fren ve Şanzıman Yağ Soğutucu Alımı

509219

2016-2089

13.12.2016-14.30

90 Gün

Hasan KALEM

3

80 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

509239

2016-2090

13.12.2016-15.00

90 Gün

İlyas IŞLAK

4

1.Kalem (30.000 ) Trijen Pilot Tesisine LPG Dökme Gaz Alımı

519042

2016-2121

21.12.2016-14.00

365 Gün

Hasan KALEM

5

1.Adet Radar Şev Ölçüm Cihazı Alımı

519057

2016-2122

21.12.2016-15.00

150 Gün

İlhami ÖZTÜRK

6

7.Kalem Muhtelif Teknik Gaz Alımı

527933

2016-2150

22.12.2016-14.00

365 Gün

İlyas IŞLAK

7

103 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

550919

2016-2206

27.12.2016-14.00

90 Gün

Hasan KALEM

8

85 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

527964

2016-2151

22.12.2016-15.00

75 Gün

Selaaddin KEÇELİ

 

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

1-

Trijen Tesislerini (15 kişi ile)Montaj Devreye alma tamir bakım ve komple çalıştırma hizmet alımı işi

2016-517765

2016-2115

14.12.2016

14:30

180 gün

A.SEZER

2-

Dereköy Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 450.000 ton +18 mm kömürün, 10-18 mm kömürün ve 0.5-10 mm kömürün parça, fındık ve toz kömür stok sahalarına taşınması ve boşaltılması, Dereköy Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 450.000 ton miks, 0.1-0.5 mm kömürün ve spiral şiştin termik nitelikli kömür stok sahalarına taşınması ve boşaltılması olmak üzere toplam 900.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması işi

Ş. BEDELİ:100,00 TL

2016/495189

2016/2035

08.12.2016

14:00

180 gün

S.IŞIK

3-

E.L.İ. Müessese Müdürlüğü’ne ait Dereköy mevkiinde bulunan Dereköy Torbalama Tesisinde 450.000 ton kömürün torbalanması ve kamyonlara yüklenmesi işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

 

2016/507615

2016-2080

14/12/2016 saat:14:00

300 gün

S URAN

4-

Sağlık Taraması Hizmet Alım işi

Ş BEDELİ:100,00 TL

2016/515208

2016/2096

15.12.2016

14:00

60 gün

S.IŞIK

5-

Poli propilen(pp) kömür ambalaj torbalarının ambalaj atıklarının geri kazanımlarının ve bildiriminin yapılması.

Ş BEDELİ:100,00 TL

 

2016/521127

2016/2140

26.12.2016

14:00

50 gün

Ö.AKALIN

 

 

6-

Dereköy İdari Bina ve Yeni Kantarlar Bölgesinde Yeralan

 165,34 m2 lik Binanın Kiraya Verilmesi İşi

Ş BEDELİ:100,00 TL

 

 

2016-2072

05.12.2016

Saat:14:00

 

 

2+1 yıl opsiyonlu

 

 

Ö. AKALIN

 

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2016 © ELİ