SOMA VD.  8 1 5   0 3 5    1 5 5 7

      BU SAYFA ÖN BİLGİ AMACIYLA YAYIMLANMIŞ OLUP,  BAĞLAYICI BİR YÖNÜ YOKTUR.

        İHALELERİMİZE KATILMAK İSTEYENLER MUTLAK SURETLE İDAREMİZCE HAZIRLANARAKN E.L.İ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SATIŞA SUNULAN ŞARTNAMELERİ SATIN ALARAK İHALELERİMİZE İŞTİRAK ETMELİDİR. 

MAL ALIMI İHALELERİ

    1.   İdarenin

a)      Adresi                                        : ELİ.Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111  45500  Soma/MANİSA

b)     Telefon ve faks numarası           : (236) 613 23 26 (4 hat)           Fax : 612 20 13 – 613 20 13

         Elektronik posta adresi              elimakinaikmal@eli.gov.tr

    2.   İhale konusu malın a)-

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK

NO

DOSYA NO

İ H A L E

TARİH VE SAATİ

TESLİM

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİ

1

3 Kalem Muhtelif Dökme Madeni Yağ Alımı

242590

2017-0898

06.06.2017-14.00

270 Gün

Selaaddin KEÇELİ

2

85 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

242594

2017-0899

06.06.2017-14,30

120 Gün

Ejder PEKTAŞ

3

2 Kalem ( 6 Adet) Lastik Tekerlekli Konteynır Alımı

242602

2017-0900

06.06.2017-15.00

60 Gün

İlyas IŞLAK

4

3 Kalem Polipropilen Branda Alımı

242610

2017-0901

06.06.2017-15,30

90 Gün

İlhami ÖZTÜRK

5

140 Ton( Aylık 20 şer Ton) II Kategori Atık Yağ SATIŞI

ŞARTNAME BED.100,00TL  

--------

2017-0902

06.06.2017-16.00

365 Gün

Hasan KALEM

 

 

b)-Teslim yeri: ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c)-Teslim tarihleri: Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

   3. İhalenin Yapılacağı yer    : ELİ Müessesesi  Müdürlüğü Toplantı Salonu  Soma/MANİSA

   4.İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89  45500  Soma / Manisa adresinden görülebilir ve 60.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

 5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar  Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6.        İstekliler teklif tutarının % 3 ünden az olmamak üzere  geçici teminat vereceklerdir.

7.       Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30  gün olmalıdır.

8.       Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

    9.   Web Sitemiz           : www.eli.gov.tr

10-Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP( Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

 

 NOT:   Firmaların aşağıdaki hesap numaralarına şartname ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu, adreslerini, istedikleri kargo adını ve "kargoda meydana gelebilecek gecikmeler firmamızın sorumluluğundadır." ibaresini yer aldığı yazının 0236 612 20 13 nolu faksa gönderilmesi halinde, şartnameler ücreti alıcıdan olmak üzere kargo ile gönderilecektir. Kargo şirketi firma tarafından belirtilecektir.   

       

 

 

   

 

 

YAPIM İŞLERİ VE HİZMET ALIMI İHALELERİ 

 

S.NO

İHALE KONUSU

KİK NO

DOSYA NO

İHALE TARİH VE SAATİ

İŞİN

SÜRESİ

İLGİLİ KİŞİİ

1-

Turgutalp Sosyal Tesisleri Ek Çevre Duvarı Yapımı İşi

Ş. BEDELİ:100,00 TL

 

 

2017/215869

2017/828

25.05.2017

14:00

130 gün

S IŞIK

2-

Dereköy Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 900.000 ton + 18 mm kömürün, 10- 18 mm kömürün ve 0,5- 10 mm kömürün parça, fındık, ve toz kömür stok sahalarına taşınması ve boşaltılması, Dereköy Lavvar Tesisi Ürün Silolarından 900.000 ton miks , 0,1- 0,5 mm kömür ve spiral şistin termik nitelikli stok sahalarına taşınması ve boşaltılması olmak üzere toplam 1.800.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması işidir.

Ş. BEDELİ:150,00 TL

2017/227831

2017/847

26.05.2017

14:00

300 gün

A.SEZER

3-

Cenkyeri İmalat Atolyeleri Sahalarının Finişer ile Sıcak Asfalt Yapılması İşi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

2017/220868

 2017/845

01.06.2017

14:00

60 gün

C.DÖNMEZ TURGUT

4-

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından İdare ve Piyasa kamyonlarına 2.000.000 ton kömür yüklenmesi hizmet alım işi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

2017/239159

2017/885

05/06/2017

Saat:14:00

360 gün

S.IŞIK

5-

Dereköy stok sahalarından 675.000 ton kömürün yüklenmesi Soma B Termik santralinin 1-4,( Balcı kapı ve Yırca kapı döküm noktalarına) ve 5-6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

Ş. BEDELİ:150,00 TL

2017/241813

2017/896

07/06/2017 saat:14:00

300 gün

S URAN

ŞARTNAME VE TEMİNAT BEDELİ HAVALESİ İÇİN BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

Ziraat Bankası Soma Şb

:

TR08000 1000 193 328 72 527 – 5001

Halkbankası Soma Şb

:

TR28000 12009 568000 13 00 00 01

Vakıfbank Soma Şb

:

TR20000 1500 15800 7287998746

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013
  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2016 © ELİ