Dosya No : 2011/1148

TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

KOMPLE ISI MERKEZİ DONANIMLI ALIM İŞİ

 

 

 

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

1

KOMPLE ISI MERKEZİ DONANIMI

ADET

1

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

Bu teknik şartname ile Müessesemiz Cenkyeri Sosyal Tesisler Isı Merkezi Modernizasyonunun sağlanması işi aşağıdaki şartlar dâhilinde yaptırılacaktır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER:

 

1.      KALORİFER KAZANI (POZ NO: 152-3116):                                                   1 ADET

 

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI; ÇİFT YAKITLI, İKİ YANMA ODALI, KATI YAKITTA OTOMATİK SÜREKLİ BESLEMELİ (TS497) (Ölçü: Adet, Birim: Kcal/h Kw, İhzarat %80)

Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı: (3 Atmosfer Konstrüksiyon Basıncında) Çift Yakıtlı, İki Yanma Odalı, Yarı Otomatik, Dumansız Yanmalı; Diğer Özellikler POZ : 152-3000’ in aynı.

 

Sıvı/Gaz Yakıt : (2.000.000Kcal/h) 2320kW , Katı Yakıt : (1.500.000 Kcal/h) 1740kW

Izgara Motor Gücü  4 kW

 

Sıvı / Gaz Yakıt  Katı Yakıt  Izgara Motor Gücü

 

TS EN 303-5 veya TS 497 standardında, istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış, imalat projeleri TSE’ ce onanmış, Türk Standartlarından alınmış Uygunluk Belgesine sahip kazanın, TS 4040 ve TS 4041 standartlarına göre kapasite ve ısı verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısıl verim değerleri TS lerde ki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacak, alınan sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir.

İki yanma odalı; sıvı/gaz yakıtta dört geçişli, katı yakıtta üç geçişli; taze kömür haznesi, kömür damıtma kanalı, yanma odası, cüruf kanalı, küllük ve cürufluktan oluşan, elektrik motorlu bir redüktörden  eksantrik mil aracılığıyla ızgaranın ileri geri hareketini sağlayan, ana hava klapesinden giren yakma havasını primer ve sekonder olmak üzere iki kol ayıran hava donanımı ve kullanılan kömüre göre ayarlanabilen ayar sistemli, ön ısıtmalı, otomatik beslemeli katı yakıt ünitesine sahip; çift yakıtlı, iki yanma odalı kazanın imali, iş yerine nakli, kaidesi üzerine kül ve cüruf kapakları ile montajı ve çalışır halde teslimi.

 

NOT:

1- Çevre ve Orman Bakanlığının; “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.

2- İlgili TS’ lerde belirlenmiş minimum ısıl değerlerinden her %1 artış için montajsız birim fiyatlara %2 ilave edilecektir. ( %1’ den küçük verim farklarına ait değerler enterpolasyonla bulunur. )

3- Hareketli ızgara aksamı ve üzerindeki döküm ızgaralar fiyata dahildir.

4- Hareketli ızgara eksantrik miline otomatik hareket veren elektrik motorlu flanşlı redüktör fiyata dahil değildir.

5- Izgara hareket veren redüktör motoruna ve ana hava klapesine kumanda eden otomatik kontrol panosu fiyata dahildir.

6- Küllük ve cürufluk için amyant fitille sızdırmazlığı sağlayan küllük kapağı fiyata dahildir.

 

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2010 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” ında, Birim Fiyat No 152-3000 Poz No’lu tarifine uygun yukarıdaki özelliklere ek olarak aşağıda sıralanan teknik özelliklere de sahip olmalıdır.

1- Kazanın katı yakıt ünitesindeki ızgara sistemi 10/18 tane büyüklüğündeki (fındık) kömürü de yakabilecek özellikte olmalı, yüksek sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı alaşımlı özel tasarımlı döküm ızgaralar kullanılmalıdır.

 

2- Kömürün tane büyüklüğü, kömür bünyesindeki kül-cüruf oranı ve kömürün alt ısı değerine göre hareket hızı ve süresi otomasyon panosundan ayarlanabilen invertörlü ızgara hareket redüktörü, basamaklı hareketli-sabit özel ızgara sisteminin hareketli ızgaralarına eksantrik mil aracılığıyla ileri-geri hareket vermelidir.

 

3- Izgara sistemi, kullanılan kömür tipine ve tane büyüklüğüne göre ileri-geri hareket eden hareketli ızgaraların hızı ve hareket süresi otomasyon panosundan ayarlanmak suretiyle invertörlü ızgara redüktörü aracılığıyla ayarlanabilmelidir

 

4- Kazanın katı yakıt yakma bölümüne otomasyon panosunden kumanda alan invertörlü cebri aspirasyon fanı ile yakma havası temin edilmeli, invertörle kademeli devirlerde çalışan aspirasyon fanı istenen kapasiteye uygun hava debisine imkan sağlamalıdır. Yine otomasyon panosundan kumanda alarak açılıp kapanan baca by-pass damperi de aspirasyon fanının devreden çıktığı anda otomatik olarak açılarak bacanın doğal çekişiyle  düşük kapasitedeki yakma havasını temin etmeli, böylece yakma havası hem cebri çekişle hem de doğal çekişle temin edilebilmelidir. Baca damperi gerektiğinde bir kol vasıtasıyla manuel olarak da ayarlanabilir olmalıdır.

 

5- Ana hava giriş klapesi, otomasyon sisteminin panosundan kumanda alarak                                                            işletmede istenen sıcaklık veya basınç düzeyine göre kademeli bir şekilde tamamen otomatik olarak açılıp kapanabilmelidir. Ana hava klapesi ayrıca otomasyon sisteminin devre dışı kaldığı durumlarda veya zorunlu hallerde vidalı bir ayar mekanizması ile manuel olarak da ayarlanabilmelidir.

 

6- Sekonder hava kanalı üzerindeki kömür cinsi uçucu ayar klapesi de, otomasyon sisteminin panosundan kumanda alarak kullanılan kömür tipine göre kademeli bir şekilde ayarlanabilmelidir. Ayrıca bir vidalı ayar mekanizması ile kullanılan kömürün bünyesindeki uçucu oranına göre gerektiğinde manuel olarak da ayarlanabilmelidir.

 

7- Kazanın kömür haznesi üzerinde sökülüp takılabilir şekilde yerleştirilen nozullu bir kömür besleme silosu bulunmalı, üzerindeki seviye algılama sensörü aracılığıyla otomasyon sistemine bağlı olarak kömür besleme silosundaki kömür seviyesi düştükçe kömür besleme helezonunun otomatik bir şekilde devreye girip çıkmasını sağlamalıdır. Kömür besleme silosunun kapağı, kömür besleme helezon konveyörü harekete geçmeden önce otomatik olarak PLC kontrollü otomasyon sisteminden kumanda alarak açılmalı, kömür besleme konveyörü durduktan sonra da yine otomatik olarak kapanmalıdır.

                                                                                                                     

 

2.      KALORİFER KAZANI (POZ NO: 152-3114):                                                   1 ADET

 

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI; ÇİFT YAKITLI, İKİ YANMA ODALI, KATI YAKITTA OTOMATİK SÜREKLİ BESLEMELİ (TS497) (Ölçü: Adet, Birim: Kcal/h Kw, İhzarat %80)

 

Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı: (3 Atmosfer Konstrüksiyon Basıncında) Çift Yakıtlı, İki Yanma Odalı, Yarı Otomatik, Dumansız Yanmalı; Diğer Özellikler POZ : 152-3000’ in aynı.

 

Sıvı/Gaz Yakıt : (1.300.000Kcal/h) 1510kW , Katı Yakıt : (1.000.000 Kcal/h) 1160kW

Izgara Motor Gücü  3,0 Kw

 

 

 

 

Diğer maddeler 1. maddedeki kazan özellikleriyle aynı olacaktır.

     

(Belirtilmeyen özellikler “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2010 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları”  Kitabındaki 152-3000 Poz No’lu tarifine uygun olacaktır)

 

3.      KALORİFER KAZANI (POZ NO: 152-3110):                                                   1 ADET

 

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN (KAYNAKLI) KALORİFER KAZANI; ÇİFT YAKITLI, İKİ YANMA ODALI, KATI YAKITTA OTOMATİK SÜREKLİ BESLEMELİ (TS497) (Ölçü: Adet, Birim: Kcal/h Kw, İhzarat %80)

 

Sıcak Su Üretici, Çelik Malzemeden (Kaynaklı) Kalorifer Kazanı: (3 Atmosfer Konstrüksiyon Basıncında) Çift Yakıtlı, İki Yanma Odalı, Yarı Otomatik, Dumansız Yanmalı; Diğer Özellikler POZ : 152-3000’ in aynı.

 

Sıvı/Gaz Yakıt : (700.000Kcal/h) 810kW , Katı Yakıt : (500.000 Kcal/h) 580kW

Izgara Motor Gücü  1,5 kW

 

Diğer maddeler 1. maddedeki kazan özellikleriyle aynı olacaktır.

     

(Belirtilmeyen özellikler “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2010 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları”  Kitabındaki 152-3000 Poz No’lu tarifine uygun olacaktır)

 

4.      KAZAN KAİDESİ YAPIMI:                                                                    3 ADET

 

Kazanların ölçülerine ve tekniğine uygun tam sızdırmaz, çift kapaklı (kül ve cüruf

için) betonarme veya çelik konstrüksiyon kazan kaidelerinin imal ve inşası                                                                            

 

 

5.      KALORİFER BACASI :                                                                                       2 ADET

 

§  İÇ ÇAP                                                   : 996 mm

§  DIŞ ÇAP                                                 : 1016,0 mm

§  MALZEMESİ                 : Spiral kaynaklı boru, sac kalitesi: ERDEMİR 9960

§  YÜKSEKLİK                 : Kaidesiz 18 metre, kaidesi ile birlikte 22 metre

§  KAİDE BAĞLANTISI  : 4 metreden sonra her üç metrede bir çelik lama kuşaklı ( son 6 metresi hariç)

§  Baca bağlantı bağlantı kaynağını desteklemek amacıyla kaynak yerine 2 mt boyunda NPU 100 profil ile metod kaynağı yapılacak. (krokiye göre yapılacak)

§  KAİDE: Beton zemin üzerine ankrajlı çelik konstrüksiyon veya spiral kaynaklı çelik boru; bacanın ağırlığını taşıyacak ve şiddetli rüzgara (v=120 km/h) karşı direncini sağlayacak mukavemette, bina dışına yerleşik

§  KAZAN-BACA BAĞLANTISI : % 13 meyille kazanların arkasındaki duman çıkış kapağının bacaya irtibatını sağlayacak; yüksek ısıya dayanıklı sacdan (tercihen ERDEMİR 9960 kalitesinde) mamul duman kanalının yapımı ve yerine monte edilmesi

 

 

 

 

 

 

 

6.      KALORİFER BACASI :                                                                                       1 ADET

 

§  İÇ ÇAP                                                   : 644,4 mm

§  DIŞ ÇAP                                                 : 660,5 mm

§  MALZEMESİ                 : Spiral kaynaklı boru, sac kalitesi: ERDEMİR 9960

§  YÜKSEKLİK                 : Kaidesiz 15 metre, kaidesi ile birlikte 19 metre

NOT: Diğer maddeler 5. maddelerin aynısıdır.

 

7.      KALORİFER BACASI İZOLASYONU                                                             2 ADET

§  BACA DIŞ ÇAPI                          : 914,4 x 10 mm

§  YÜKSEKLİK                                : 18 metre(Kaidesi ile birlikte 22 metre)

§  KAZAN – BACA BAĞLANTISI: Takribi 6 metrelik dikdörtgen kesitli duman kanalı

§  İZOLASYON                                : 90 kg/m3 yoğunluklu rabitz telli Taş yünü (kalınlık:120 mm) kaplamalı ve üzeri alüminyum (kalınlığı 0,80 mm)   ceketlemeli

 

8.      KALORİFER BACASI İZOLASYONU                                                             1 ADET

§  BACA DIŞ ÇAPI                          : 609,6 x 8 mm

§  YÜKSEKLİK                                : 15 metre(Kaidesi ile birlikte 19 metre)

NOT: Diğer maddeler 7. maddelerin aynısıdır.

 

9.      KAZAN BESLEME KÖMÜR SİLOSU YAPIMI

En az 35 ton kapasiteli; tabanı kömürün serbestçe akmasını sağlayacak şekilde konik kesitli (koniklik 45° minimum)çelik konstrüksiyon silonun imali ile kazan dairesi dışına inşası (Ek’teki yerleşim krokisine uygun şekilde).

 

10.  BETONARME RAMPA:

Silo üstüne kömürün kamyonla boşaltılabilmesi için betonarme rampa yapılacaktır.

(Krokiye uygun şekilde)

 

11.  VİBRASYONLU DOZÖR:

Kömürün silodan konveyör banda aktarılması için vibrasyonlu dozer kullanılacaktır.

 

12.  KAZAN BESLEME SİLOSUNDAN KAZANLARA KÖMÜR NAKLİ İÇİN KONVEYÖR BANT YAPIMI VE YERİNE MONTAJI

Bantlı konveyör 800 mm genişliğinde, üzeri dışarıdan herhangi bir müdahaleye mahal vermeyecek şekilde kapatılmış, EP 100 kalitesinde 10 mm kalınlığındaki banttan imal edilmiş olmalıdır. (Ek’ teki yerleşim krokisine  uygun şekilde)

 

13.  KAPALI GENLEŞME DEPOSU:                                                                      1 ADET

6000 lt kapasiteli kapalı genleşme deposu çalışma basıncı 5 atü olacaktır. Dik olarak imal edilmiş. Sistemin çalışması için gerekli tüm ekipmanları ile montajı (su seviye sınırlayıcı, emniyet ventili,..vb) olacaktır. (Krokiye uygun şekilde bağlantıları yapılacaktır.)

 

14.  KOMPRESÖR                                                                                           1 ADET

Pistonlu kompresör 7 atü çalışma basıncında olacaktır. Sistemin çalışması için gerekli hava debisine sahip olacaktır. (Krokiye uygun şekilde bağlantıları yapılacaktır.)

 

15.  KÜL VE CÜRUF ATIM SİSTEMİ                                                                                     

a) Kül Helezonu: Kazanların küllük kısmından çıkan külü kazan dairesinin dışına taşıyacak kül  helezonu imal ve monte edilecektir.

b) Cüruf Helezonu: Kazanların cürufluk kısmından çıkan cürufu kazan dairesinin dışına taşıyacak cüruf helezonu imal ve monte edilecektir.

 

NOT: Diğer maddeler 16. maddedeki kazan özellikleriyle aynı olacaktır.

c) Kül - Cüruf Elevatörü: Kül ve cüruf helezonlarından gelen kül ve cürufun kül - cüruf silosuna boşaltılması için kovalı (2mm kalınlıkta) elevatör imal ve monte edilecektir. Elevatör kapasitesi vidalı kül ve cüruf helezonu kapasitesinin en az %20 fazlası olacaktır.

d) Kül – Cüruf Silosu: Elevatörün taşıdığı kül ve cürufun depolanacağı 10 m³ kapasiteli, alttan boşatmalı, boşaltma kısmı manüel kaydırma kapaklı kül – cüruf silosu imal ve monte edilecektir. Silonun çelik konstrüksiyon içindeki yükü, kendi ağırlığını ve elevatörün ağırlığını taşıyacak mukavemette olacak; altına damperli dev Fatih Kamyon girecek şekilde boyutlandırılarak imal edilecektir. Silo ayakları çarpmalara karşı korumalı ve zemine sabitlenmiş şekilde olacaktır. Silo atmosfer şartlarına ve ısıya dayanıklı boya ile dıştan iki kat antipas boya ile boyanacaktır. Ayrıca mavi renkli son kat sanayi tip boya ile boyandıktan sonra üzerine güvenlik ikaz ve işaretleri konulacaktır. Silonun üzeri saçla kaplandıktan sonra trapez oluklu saçtan mamul çatı ile yağmur suyu almayacak şekilde kapatılacaktır.

e) Kül ve cüruf atma sistemi kazanların kapasitesi ve yerleşimine göre; en uygun ve uyumlu şekilde dizayn edilecektir. Sistemin gerektirdiği tüm elektrik malzeme ve ekipmanları, güç aktarma organları (motor, redüktör,..vb) kumanda ve kontrol ekipmanları sisteme dahildir. Kullanılacak elektrik malzemeleri en az TSE kalite belgeli; Siemens veya Telemekanik kalitesinde olacaktır.

 

 

16.  KAZAN BESLEME SİLOSUNDAN KAZANLARA KÖMÜR ve KÜL - CURUF NAKLİ İÇİN VİDALI HELEZON YAPIMI VE YERİNE MONTAJI

·         1 ve 2 No’lu U-Tipi Vidalı Helezon Götürücü:  (KÖMÜR)

ANA ÖLÇÜLER :

1.      HELEZON BOYU                                            : 14 metre (yaklaşık)

2.      HELEZON ÇAPI                                                          : Ø 480 mm

3.      HELEZON TİPİ                                                 : U Tipi Üstten Sökülebilir Kapaklı

4.      YAPRAK HATVESİ                                         : 350 -  450   mm

5.      YAPRAK KALINLIĞI                                     : 6 mm

6.      TEKNE KALINLIĞI                                        : 5 mm

7.  MİL ÇAPI                                                           : Ø 120 mm dış çapında, et  kalınlığı  12 mm olan çelik çekme boru

 

TEKNİK ÖZELLİKLER :

 1. DEVİR                                  : 70 – 80 d/d
 2. MONTAJ ŞEKLİ                  : Tekne ve yaprağı 2 parçalı olacaktır. Motor ve redüktör   mal boşaltma  ağzı tarafında olacaktır
 3. YATAKLAMA ŞEKLİ        :  Askı yataklar bronz malzemeden, yağlamalı tip olacaktır. Ön ve arka yatak rulmanları FAG veya SKF manşonlu rulman olacaktır.
 4. KAPAK                                 : 2 mm sacdan tekne üzerine cıvatalı bağlantılı kapak
 5. ÇALIŞMA ŞEKLİ                : Helezon 0 0 eğimli çalışacaktır. Alma ve döküş                                           ağzı yapılacaktır.
 6. BOYA                                               : 1 kat koruyucu astar (antipas) üzerine 2 kat selülozik                                            esaslı mavi boya ile boyanacaktır.
 7. TAŞIYACAĞI YÜK                       : +20 Linyit kömür (Kazanın ızgara sistemine göre 10-18 mm fındık da olabilir)
 8. KAPASİTE                           : 2250 kg/h
 9. MOTOR / REDÜKTÖR       : Verilen değerlere göre hesaplanıp firma tarafından seçilecek ve akuple vaziyette helezon ile birlikte verilecektir.

 

NOT: 2 nolu helezon çapı 380 mm, boyu 5 metre olacak, diğer özellikler 1 nolu helezonla aynı olacaktır.

 

§  3 ve 4  No’lu U-Tipi Vidalı Helezon Götürücü :  (  CÜRUF ve KÜL)

ANA ÖLÇÜLER :

A.    HELEZON BOYU                                            : 14 metre (yaklaşık)

B.   HELEZON ÇAPI                                              : Ø 480 mm

C.   HELEZON TİPİ                                                : U Tipi Üstten Sökülebilir Kapaklı

D. YAPRAK HATVESİ                                          : 350 -  450 mm

E.     YAPRAK KALINLIĞI                                     : 6 mm

F.      TEKNE KALINLIĞI                                         : 5 mm

            G. MİL ÇAPI                                                           : Ø 120 mm dış çapında, et kalınlığı  12 mm

 olan çelik çekme boru

TEKNİK ÖZELLİKLER :

A. DEVİR                             : 70 – 80 d/d

            B. MONTAJ ŞEKLİ             : Tekne ve yaprağı 2 parçalı olacaktır. Motor ve redüktör

  mal boşaltma  ağzı tarafında olacaktır

C.                  YATAKLAMA ŞEKLİ        :  Askı yataklar bronz malzemeden, yağlamalı tip olacaktır. Ön ve arka yatak rulmanları FAG veya SKF manşonlu rulman olacaktır.

D.               KAPAK                                 : 2 mm sacdan tekne üzerine cıvatalı bağlantılı kapak

E.                ÇALIŞMA ŞEKLİ                : Helezon 0 0 eğimli (yatay) çalışacaktır. Alma ve döküş

 ağzı yapılacaktır.

F.                 BOYA                                               : 1 kat koruyucu astar (antipas) üzerine 2 kat selülozik

 esaslı mavi boya ile boyanacaktır.

G.               TAŞIYACAĞI YÜK                        : Çuruf.

H.               KAPASİTE                           :

İ.                  MOTOR / REDÜKTÖR       : Verilen değerlere göre hesaplanıp firma tarafından seçilecek ve akuple vaziyette helezon ile birlikte verilecektir.

 

NOT: 4 nolu kül helezonu çapı 280 mm olacak, diğer özellikler 3 nolu cüruf helezonu ile aynı olacaktır.

 

  • 1, 2, 3 ve 4 No’lu U- Tipi Vidalı Helezon Götürücülerin yerine montajı ek’teki krokiye uygun olacaktır.
  • 1 ve 2 No’lu helezonlardan kazanların kömür besleme silolarının doldurma kapağına kömür aktarmak için otomatik açılıp kapanan kapalı kaydırma düzeneği olacaktır.
  • Her iki helezonun alış ve döküş ağızları,  helezonların yerine montajlarını müteakip kömür akışına uygun olarak yerinde açılacaktır.
  • Bütün kalorifer ve sıhhi tesisat boruları, vanaları ve tesisat ekipmanları kazan dairesi çıkışına kadar yenilenecektir. Krokiye uygun şekilde bağlantıları yapılacaktır

 

 

     17. OTOMASYON SİSTEMİ:

 1. Kazanların yapısına ve çalışma şekline; kazan besleme ile kazan güvenlik sistemine uyumlu otomatik kontrol sistemi kurulacaktır.
 2.  Otomasyon sistemi; kazanlar, kömür ve su besleme sistemleri ile tesisattaki ana iletim hatlarına kadar tüm unsurlar (silo altı hareketli dozör, bant veya helezonlar, stoker ve sürücüler, baca gazı klapesi (baca damperi), ızgaralar, vana ve otomatik kontrol cihazları) birbiriyle uyumlu olacak ve istendiğinde kazanlar tekli, ikili ve üçü birlikte otomatik çalışacak şekilde dizayn edilecektir.
 3.  Kurulacak sistemde dış ortam sıcaklığı (sıcak su kazanı hariç), kazan suyu sıcaklığı, kazan suyu basıncı ana parametreler olarak komut üretecine sürekli iletilecektir. Bununla ilgili ölçme, kontrol ve iletme devre elemanları uygulanabilecek en son teknoloji ürünü olacaktır. Anılan parametrik değerler arasındaki optimizasyon bir yazılım aracılığı veya elektronik komut düzeneği ile sağlanacak ve kazan besleme sisteminin (bantlı konveyör, helezon vidalı konveyör, hareketli dozör vb.), kazan aspirasyonunu (hava geçiş) belirleyen ünite ve aksamın (hareketli ızgara, hava klapesi ve/veya fanı, baca damperi vb.) hareketleri, bu sistem vasıtasıyla üretilecek komutlara göre, otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili tüm donanımlar en az TSE veya TSEK kalite standartlarında olacaktır
 4.  Tesisin teknik ve çalışma emniyeti için gerekli ikaz ve otomatik emniyet unsurları otomasyona dâhil edilecektir.
 5.  Kurulacak otomasyon sistemi kazan üreticisi firmanın da onayını almış olacaktır. Bu onay; kazan otomasyonunun yanma verimine olumlu etki yapacağına dair olacaktır.
 6.  Kurulu güç için; mevcut elektrik besleme, kontrol ve denetim elemanları ihtiyaca cevap vermezse gerekli olanlar ilave edilecektir. (Trafo hariç)
 7.  Sistem devreye alındıktan sonra, akredite bir kuruluşa baca gazı emisyon ölçümleri yaptırılarak; sistemin Hava Kalitesini Koruma ile ilgili Çevre Bakanlığı Yönetmeliklerinde belirtilen Baca Gazı Emisyonu standartlarına uygunluğu ayrıca belgelendirilecektir.
 8.  Sistemler iki (2) yıl süre ile koşulsuz ve yerinde hizmet, en az on (10) yıl süre ile servis garantili olacaktır.    (NOT: Kullanılan malzeme üretici firmanın verdiği garanti kapsamını ve şartlarını kapsar.)
 9.  Otomatik kömür besleme sistemi otomasyona dahil olacaktır. Kazan yükleme helezonu (1ve 2 no’lu) ile kazan bunkeri arasında monte edilecek kömür doldurma nozülleri üzerine pnömatik kontrollü klapeler yerleştirilerek helezondan kazana direkt kömür beslemesi gerçekleştirilecektir. Bu nozüller sökülüp takılabilir tarzda monte edilecektir. Nozüllerin helezona yakın kısmına karşılıklı çift taraflı fotosel veya benzer algılayıcılar konularak kömür seviyesi otomatik algılanacak ve seviye düştüğünde besleme sistemi devreye sokularak kazana kömür yüklenmesi otomatik olarak yaptırılacaktır.
 10. Kazan dairesi otomasyonun uzaktan (internet üzerinden) izleme paketi (2 adet), 2’şer adet sabit-sürekli kazan sıcaklıkları izleme göstergesi olacaktır. Bu sistemde izleme yapma, ayar yapma ve rapor alma yetkileri ile mevcut pano üzerinde ölçülen bütün sıcaklıklar, yapılmış ayarlar, geriye dönük sıcaklık bilgileri grafik olarak görebilme ve verilen tarih aralıklarıyla bu bilgilerin EXCEL dosyası halinde alınabilme özellikleri olacaktır. Uzaktan izleme paketinin biri yeni kurulacak olan kazanların otomasyon sistemine bağlanacak, diğeri ise Turgutalp Sosyal Tesislerdeki kazanların otomasyonuna bağlanacaktır.

18. GÜVENLİK SİSTEMİ:

18.1. Hidrofor tankında alt ve üst seviye elektrotlarınca kontrol edilen ve önceden ayarlanmış değerin altındaki su seviyesi için kazanlara “uyku” moduna geçme sinyali verilecek ve bu sinyalin verilmesini müteakip en geç 5(beş) saniye içinde kazanlar uyutulmaya başlanacaktır. Aynı zamanda 1. kademe ALARM devreye girecektir. Hidrofordaki su seviyesi üst sınıra ulaşmadan kazanlar tekrar “yanma” pozisyonuna geçmeyecektir. ( Sinyal bir defaya mahsus olmayıp kazanlar istenilen pozisyona geçinceye kadar sürekli olacaktır. Şayet istenilen sürede pozisyon değişikliği olmazsa 2. kademe ALARM devreye girecektir)

18.2. Isı merkezindeki herhangi bir kazanda,  kazan suyu (35-40oC civarında) ayarlanacak olan sıcaklık değerine ulaşmadan sirkülasyon pompaları devreye girmeyecektir. Bu değere ulaştıktan en fazla 3 dakika içinde sirkülasyon pompa motorları 30‘ar saniye arayla ardı ardına otomatik olarak devreye girecektir. Sirkülâsyon pompaları 50oC’de dahi henüz devreye girmemiş ise, kazan(lar) otomatikman uyku pozisyonuna girecektir.

18.3. Yol vericilerin önüne motor gücüne uygun kontaktör konulacaktır.

18.4. Sıcak su devresinde; boyler/eşanjör - sıcak su devridaim pompa motoru, ancak kazan suyu sıcaklığı önceden ayarlanabilen (35-40oC) sıcaklık değerine ulaştığında devreye girecektir.

18.5. Sirkülâsyon pompalarından herhangi biri arızalanarak devre dışı kaldığında kazanlar derhal (5 saniye içinde) “uyku” pozisyonuna geçecektir. Aynı zamanda 1. kademe ALARM devreye girerek çalışanları uyaracaktır

18.6. Herhangi bir sebeple kazan suyu sıcaklığı önceden ayarlanabilen üst limit değerini aşarsa (maksimum 85 oC ) önce 1. kademe ALARM devreye girecek ve kazanlar otomatikman 5 (beş) saniye içinde uyku pozisyonuna geçecektir. Sıcaklığın artmaya devam etmesi ve ikinci seviye üst limit değerine (90oC ) ulaşması halinde 2. kademe ALARM devreye girecektir.

18.7. Kazan basınçları iki ayrı üst limit kademesine ayarlı olarak basınç algılayıcıları tarafından sürekli izlenecektir. İlk kademe üst limit değeri (5,5 atü) aşıldığında kazanlar derhal “uyku” pozisyonuna geçecek ve 1. kademe ALARM devreye girecektir. Aynı zamanda kazanlardaki basınç tahliye valfleri otomatikman devreye girerek kazan basınçlarını işletme basınç değerine (4 atü) düşürecektir.

18.8. Kazan hareketli ızgaraya sahipse; ızgara motorlarının hareket süresi 0 - 60 saniye aralığında, bekleme süresi ise 0 - 240 dakika aralığında ayarlanacaktır. Ayarlanan sürelerde ızgara motorlarının otomatik çalışması sağlanacaktır. (Bu çalışma aralıkları,  dış ortam sıcaklığı, -sıcak su kazanında üst limit değeri- ve kazan suyu sıcaklık değerlerine göre otomatik korelasyon yoluyla belirlenerek,  sistem otomasyonuna da bağlı olacak şekilde sürekli değişebilecektir).

18.9. Alarm sistemleri her bir kazan için ayrı kurulacak ve birbirinden bağımsız çalışabilecektir

18.10. Alarm sistemleri 2 kademeli olacaktır: 1. kademe alarmda; kazan dairesinin içinde her taraftan kolayca duyulacak şiddette ( min 95 dBA) sesli ikaz cihazı (buzzer) ile kazan dairesi içinde muhtelif yerlere yerleştirilecek en az 4 adet dönerli kırmızı renkli ikaz lambası bulunacaktır. 2. kademe alarmda ise 1. kademeye ilaveten kazan dairesi dışında toplam 4 adet atmosfer korumalı sesli ve ışıklı ikaz cihazları yer alacaktır.

18.11. Sistemin tamamı elektrik kesintilerine karşı tam korumalı olacaktır. Bunun için sistemi en az 1 saat çalıştırmaya yetecek güçte kesintisiz güç kaynağı kullanılacak; enerji kesilmelerinde bu güç kaynağından istifade ederek kazanlar otomatikman uyku pozisyonuna geçecektir.

(NOT: Sistemin çalışması için jeneratör gerekir, ups ile sadece uyku modu ve izleme yapılabilir.)

     18.12.Elektrik panoları ve yol vericiler kazanlardan ve kazan şaselerinden ayrı bir yere monte 

           edilecek ve toz vb. etkenlere karşı korumalı olacaktır.

     18.13.Kurulan otomasyon ve koruma/güvenlik sistemi ile ilgili olarak işletmemiz elemanlarına bir program dâhilinde eğitim verilecektir.

    18.14. Kurulan otomasyon ve koruma/güvenlik sistemi ile ilgili yazılım (varsa), teknik

          dokümanlar, yedek parça, kullanım - bakım kılavuzu ve eğitim notları en az 3 nüsha olarak

          işletmemize verilecektir.

    18.15. Sistemin kontrol devre (kumanda ve akım)  şeması 3 nüsha halinde çıkarılarak işletmemiz

          teknik elemanlarına teslim edilecektir. Sistem; teknik elemanlarımızdan gerekli onayı

          aldıktan sonra şemaya uygun olarak kurulacak ve kablo ile kablo bağlantıları şemada olduğu

          gibi kodlanacaktır

   18.16. Sistemin sarf yedekleri (örneğin: algılayıcılar, ampuller vb.) 2 yıl için yetecek miktarda

           verilecek; en az 10 yıl süreyle servis garantili olacaktır.

 

NOT; Sistem, scada (dokunmatik pc-panel) ve plc kombinasyonu ile oluşturulacaktır.

Sistemde uyum sorunu olmaması için gerekli pompalar ve vanalar PID kontrol olacaktır.

Sistem gerektiğinde el devresi ile de çalışır olacaktır.

Scada özelliklerinde, raporlama (Excel-pdf), webten işlem, sms-Email gönderme gibi özelliklerin bulunması,

Raporlama: İzlenmesi gereken değerler kayıt edilip (geçmişe dönük veya anlık) yıl, ay, gün saat olarak Excel veya Pdf olarak çıktı alınabilmesi,

Webten işlem: Uzaktan erişim ile sisteme müdahale ve çalışmasını izleme,

Sms-email: Tanımlanan arızaları önem sırasına göre, istenen yetkililere sms ve e-mail ile gönderme.

Real time: Gerçek zamanlı işlem izlemesi ve icra edilmesi.(arızalar vb.)

 

 

DİĞER HUSUSLAR:

 

 1. Firmalar tekliflerinden önce yer görme belgesi alacaklardır. Yer görme belgesi ibraz etmeyenler işin yapılacağı yeri görmüş sayılırlar.
 2. Montaj için gerekli söküm, demontaj, bina tadilatı ve baca yıkımı gibi işler firmaca yapılacaktır.
 3. Kazanlar, imalatlarını müteakip (izolasyon yapılmadan önce) imalatın yapıldığı yerde Müessesemiz teknik elemanlarının nezaretinde basınç testine tabi tutulacaktır.
 4. Kazan montajına önce sıcak su ihtiyacını karşılayan 500.000 kcal/h kapasiteli kazandan başlanacak ve bu kazan devreye alındıktan sonra diğer kazanların montajına geçilecektir.
 5. Yukarıdaki tadilatların gerektirdiği (onarımla ilgili) inşaat işleri firmaca yapılacak olup teklif fiyata dahil olacaktır.
 6. Yapılacak inşaat işleri:

6.1.  Kazan Dairesi zemini mozaik karo ile döşenecektir.

6.2.  Kazan Dairesi içindeki suyu dışarı akıtacak su giderleri yapılacaktır.

6.3.  Kazan Dairesinin içi ve dışı boyanacaktır. İç duvarlarda 1.5 metre yüksekliğe kadar fayans döşenecektir.

6.4.  Kazan Dairesi içinde bulunan tuvalet ve duş yeri komple yeniden yapılacaktır.

 1. İnşaat ve montaj için gerekli su ve elektrik enerjisi E.L.İ. tarafından sağlanacaktır. İstenirse; işletme imkânları ölçüsünde, mobil vinç kiralanabilecektir. Diğer tüm malzeme ve ekipman firmaya aittir. İnşaat artıkları ve molozlar işletmemiz imkânlarıyla kaldırılacaktır.
 2. Kazan dairesinin yenilenmesi için yapılacak olan söküm ve montaj işleri 2011 yılı Ekim ayının ilk haftasında sonuçlandırılarak teste hazır hale getirilecektir. Baca gazı emisyon ölçümleri resmi veya akredite bir kuruluşa firma tarafından yaptırılacak ve olumlu rapor alınamazsa bacaya filtre sistemi firma tarafından ilave edilecektir. Gerekli görülürse; kapasite raporu da istenecek ve firma bu raporu da bilabedel temin edecektir. Geçici kabul işlemleri testler sorunsuz olarak tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Kesin kabul ise geçici kabulden 6 ay sonra yapılacaktır.
 3. Tüm malzemeler ve montaj işçiliği en az 2 yıl firma garantisinde olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ
45500 Soma /MANİSA
Tel : (+90) 236 6132326 Fax : (+90) 236 6132013

  www.eli.gov.tr   e-posta: elibilgiislem@eli.gov.tr  webmaster:
erdemf@eli.gov.tr
2006 © ELİ