Ana Sayfa
Analiz Talebi
Analiz Sonuçları
Analizler Ve Ücretler
Sertifikalar
Prosedürler
Başvuru Dilekçesi ve İlgili Formlar
Banka Hesap Numaraları
Analiz Cihazları
Müşteri Memnuniyeti Anketi
İletişim
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Laboratuvarımız 21.11.2007 tarihinde AB-0116 T kodu ile katı yakıt analizlerinden TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup; numune alma ve hazırlama işlemleri, toplam nem, bünye nemi, kül, uçucu madde, kükürt, üst ve alt ısıl değer tayini ve  elemental analizler (karbon, hidrojen ve azot) akreditasyon  kapsamında gerçekleştirilmekte, bunun yanında kül ergime derecesi tayini, HGI-öğütülebilirlik testi, şişme indeksi tayini, XRF analizleri, elek analizleri, yüzdürme-batırma analizleri de yapılmaktadır.

TS EN ISO/IEC 17025 standardı uyarınca deney hizmetinin gerçekleştirilmesini ve kalite yönetim sistemi etkinliğinin sürekli geliştirilmesini sağlamayı politika ve amaç edinen laboratuvarımız 90 kamu 15 taşeron olmak üzere toplam 105 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.