Ana Sayfa
Analiz Talebi
Analiz Sonuçları
Analizler Ve Ücretler
Sertifikalar
Deney Hizmeti Prosedürü
Başvuru Dilekçesi ve İlgili Formlar
Banka Hesap Numaraları
Analiz Cihazları
Müşteri Memnuniyeti Anketi
İletişim
LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21.11.2007 tarihinde AB-0116 T kodu ile katı yakıt analizlerinden TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarımızda;  kömürden numune alma işlemi, toplam nem, bünye nemi, kül, uçucu madde, kükürt, üst ve alt ısıl değer tayini ve  elementel analizler (karbon, hidrojen ve azot) akreditasyon  kapsamında gerçekleştirilmekte, bunun yanında kül ergime derecesi tayini, HGI-öğütülebilirlik testi, şişme indeksi tayini, XRF analizleri, elek analizleri, yüzdürme-batırma analizleri ve briket kömür numunelerine uygulanan düşme, aşınma ve kırılma sağlamlığı testleri de yapılmaktadır.

Laboratuvarımız, 104 kişi ile hizmet vermektedir. 
TS EN ISO/IEC 17025 standardı uyarınca laboratuvar  yönetimi deney hizmetinin gerçekleştirilmesini ve yönetiminin etkinliğinin sürekli geliştirilmesini sağlamayı politika ve amaç edinmiştir.